facebook

Обов’язки мають не лише вчителі: освітній експерт про те, яких правил повинні дотримуватись батьки учнів

Має бути жорсткий механізм забезпечення виконання цих обов’язків, який би передбачав сувору відповідальність за їх невиконання, зазначив Віктор Громовий. Пише vseosvita.ua

Пише - джерело.

Якісного та успішного перебігу навчання буде досягнуто лише тоді, коли три сторони освітнього процесу – вчитель, учні, батьки – будуть ефективно взаємодіяти та співпрацювати між собою. Якщо одна зі сторін неухильно відсторонюватиметься від спільної роботи над досягненням позитивних результатів, то це може призвести до непорозумінь. Перед тим як іти до школи як батьки, так і вчителі повинні знати свої права та обов’язки й дотримуватись їх. Хоча людям притаманно відстоювати свої права, але про свої обов’язки вони досить часто забувають.

Тож освітній експерт Віктор Громовий на своїй фейсбук-сторінці запропонував нагадати батькам про їхні обов’язки й розмітити на вході до школи саме цю частину Закону «Про освіту».

У Законі вказано, що батьки здобувачів освіти зобов’язані:

  • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
  • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
  • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
  • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
  • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).
Читайте також:  Вакцинація вчителів в Україні буде обов'язковою, а інакше школи закриють

Пункти обов’язків батьків школярів освітній експерт процитував зі Статті 55. п. 3. Закону України «Про освіту».

Віктор Громовий додав, що вивісити ці обов’язки на видному місці замало. Він переконаний, що має бути жорсткий механізм забезпечення їх виконання, який би передбачав сувору відповідальність за невиконання.

Читайте також:

Поділіться інформацією з іншими ↓↓↓


Популярні дописи: